136.000 m2 arsa alanı üzerine kurulmuş olan Van 500 Yataklı KDÇ ve KVC Devlet Hastanesi 109.950 m2 kapalı alan ve 6 kattan oluşmaktadır. Hastanede Mavili Elektronik tarafından üretilen Maxlogic ve Mavigard markalı ürünler kullanılmıştır.

Yangın ve gaz algılama sisteminde; 4 adet akıllı adresli yangın alarm santrali, 1 adet gaz alarm santrali, 3000'in üzerinde akıllı adresli izolatörlü dedektör, 200'den fazla akıllı adresli modül, otoparklarda karbon monoksit dedektörü, 100'ün üzerinde akıllı adresli buton ve siren, 5 adet Aktif hava örneklemeli sistem kullanılmıştır. Bu santraller bilgisayar üzerinden Supervisor grafiksel izleme ve yönetim yazılımı ile izlenmekte ve kontrol edilmektedir.

Yangın algılaması durumunda binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmeliğin 82. Maddesindeki acil durum kontrol fonksiyonları kapsamı, TS CEN/TS 54-14 Standardının 13. ve 14.2 Maddelerindeki diğer yangından korunma sistemlerinin çalıştırılması kapsamı maddelerinde yer alan koşulların yerine getirilmesi esas alınarak, mekanik sistemlerin yangın algılama sistemi ile uyumlu çalışması sağlanmalıdır.

Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik'in 82. Maddesinde;

"Yangın hâlinde otomatik olarak gerekli kontrol fonksiyonlarını yerine getirecek acil durum kontrol sisteminin;

a) Yangın sırasında kapanması gereken yangın kapılarını ve diğer açıklıkları kapatma amaçlı cihazları normal hâlde açık durumda tutan elektromanyetik kapı tutucu ve benzeri cihazlarının serbest bırakılması,

b) Merdiven yuvaları ve asansör kuyuları basınçlandırma cihazlarının devreye sokulması,

c) Duman kontrol sistemlerinin işlemlerini yerine getirmesi,

ç) Acil durum aydınlatma kontrol işlemlerini gerçekleştirmesi,

d) Güvenlik ve benzeri sebeplerle kilitli tutulan kapıların ve turnikelerin açılması,

e) Asansörlerin yapılış özelliklerine bağlı olarak yangın esnasında kullanımının engellenmesi veya tahliye amacıyla itfaiye veya eğitilmiş bina yangın mücadele ekipleri tarafından kullanılmasının sağlanması,

f) Mahalli itfaiye ile elektrik işletmesine, belediyeye, polise veya jandarmaya, kurum amirine, bina sahibine ve gerekli görülen diğer yerlere yangının otomatik olarak haber verilmesi, özellik ve fonksiyonlarına sahip olması lazımdır.

(2) Acil durum kontrol işlemleri, yangın alarm sisteminin donanım ve yazılım bütünlüğü içerisinde bulunan kontrol birimleri ile gerçekleştirilir. Kontrol edilen sistemin ve cihazlar ile ilişkisi bulunan güvenlik sistemlerinin, bina otomasyon sistemleri gibi diğer sistemler tarafından yapılabilecek her türlü kontrol ve kumanda işlemlerinin, yangın veya benzeri bir acil durumda yangın kontrol panelinden yapılacak acil durum kontrol işlemlerini hiçbir şekilde engellememesi gerekir." denilmektedir.

TS CEN/TS 54-14 (Yangın algılama ve yangın alarm sistemleri - Bölüm 14: Planlama, tasarım, montaj, işletmeye alma, kullanım ve bakım) standardının 13. Maddesinde;

"Yangın algılama ve alarm sistemi aşağıdaki gibi diğer yangından korunma sistemlerine başlatma sinyalleri göndermek için kullanılabilir:

a) Otomatik yangın söndürme sistemleri,

b) Duman boşaltma ve ısı boşaltma sistemleri,

c) Yangın kapılarının açılmasını ve kapanmasını tetikleyen sistemler.

Diğer yangından korunma sistemlerinin çalışması veya arızalanması yangın algılama sisteminin doğru çalışmasını veya başka sistemlere sinyal vermesini tehlikeye atmamalıdır. Diğer sistemlere bağlantı için millî şartlar olabilir. Bu kılavuzun tavsiyeleri söz konusu sistemlerin yangın algılama ve alarm sistemine getireceği şartları kapsamaz. Bu şartlar aşağıdakileri içerebilir:

a) Tetikleme sinyallerinin kaza ile serbest bırakılması,

b) Gerekli ışıklı ve sesli göstergeler,

c) Dedektörlerin tipi, yerleşim yeri ve aralıkları,

d) Tecrit veya devre dışı bırakma şartları,

e) Bölgelere ayırma şartları.

Diğer yangından korunma sistemlerinin dokümantasyonunda verilen tavsiyelere ve kurallara uyulmalıdır" denilmektedir.

Aynı standardın 14.2. Maddesinde;

"Yangın algılama sistemlerinin tasarımında içinde bilgisayar veya telefon santralı cihazları gibi elektronik cihazlar bulunan odalarda, aşağıdaki hususlara özel dikkat sarf edilmesi gerekir:

a) Havalandırmanın ve klimaların kontrolü ile ilgili düzenlemeleri,

b) Yüksek havalandırma hızlarının ve yüksek hava hızlarının etkileri,

c) Yangın algılama sisteminden gelen sinyallere bağlı olarak yangın kapaklarının ve damperlerinin kapatılması,

d) Yangın durumunda cihazların veya güç kaynaklarının kapatılması düzenlemesi,

e) Yangın durumunda hava cihazlarının kapatılmasının düzenlemesi,

f) Asma tavanların üzeri ve yükseltilmiş döşemelerin altı gibi saklı alanlarda yangın algılama ihtiyacı.

Özellikle bilgisayar kabinlerinin mahallî olarak mahfaza içine alındığı durumlarda özel tip dedektörler (hava çekmeli sistemler gibi) uygun olabilir" denilmektedir. Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik;

"MADDE 78- (1) Bir binada yağmurlama sistemi ve otomatik algılama sistemi kurulması hâlinde, yağmurlama sistemi alarm istasyonları ve akış anahtarları yangın alarm sistemine bağlanır. Yağmurlama sisteminden gelen alarm uyarıları ayrı bir bölgesel izleme panelinde veya yangın kontrol panelinde ayrı bölgesel alarm göstergeleri oluşturularak izlenir. Hat kesme vanalarının izleme anahtarlarının ve yağmurlama sistemine ilişkin diğer arıza kontaklarının da aynı şekilde yangın alarm sistemi tarafından sürekli olarak denetlenmesi gerekir.

Madde 79- (1) Bir binada gazlı söndürme sistemi kurulması hâlinde, binada algılama ve uyarı sistemi var ise, söndürme sisteminin alarm ve arıza çıkışları, yangın alarm sistemine bağlanarak ayrı bölgesel göstergelerle izlenir.

Van 500 Yataklı Devlet Hastanesi'nde bu esas dikkate alınarak senaryo gereği aşağıdaki sistemlerin modüller ile izlenmesi ve kontrolü sağlanmaktadır.

1) Duman damperleri açık / kapalı bilgisi ve kontrol edilmesi

2) Sprinkler sistemi devrede bilgisi

3) Asansör kontrolü

4) Elektronik kapıların kontrolü

Van 500 yataklı hastane projesinin ameliyathanelerinde aktif hava örneklemeli sistem kullanılmıştır. Akıllı adresli yangın alarm sistemimiz üzerinden kontak izleme modülleri sayesinde izlenmesi yapılabilmektedir. Aktif hava örneklemeli sistemden gelen bir durumda istenilen senaryo uygulanabilmektedir.

Aktif Hava Örneklemeli Sistem

Aktif hava örneklemeli sistemler ortamdaki havayı fan aracılığıyla içeri çekip filtreden geçirdikten sonra lazer hücrede algılama yapan ve işlem sonunda havayı tekrar ortama geri bırakarak çalışan sistemlerdir. Hava örneklemeli sistem hava emiş boruları, akış sensörleri, fan, filtre ve lazer hücreden oluşmaktadır.

Hava örnekleme sistemde 4 boru ve toplam 200 m boru uzunluğu mevcuttur. Her boru için 25 delik açma imkanı sağlanmaktadır. Hava örnekleme borusu üzerindeki deliklerden çekilen hava, bir filtreden geçirilir. Böylece yanlış alarma sebebiyet verebilecek durumlar ortadan kalkmış olur. Filtreden geçirilerek gelen hava, algılama ünitesi içerisine alınır. Örneklenmiş hava, filtreden geçemeyen partiküller ve detektör kabininde kontrolden geçen hava egzoz kanalından atılır. Hava örneklemeli sistemde bulunan filtre, kirlendiğinde kolay bir şekilde yenisi ile değiştirilir.

Aktif hava örneklemeli sistemlerin akıllı adresli yangın algılama sistemi ile entegrasyonu modüller ile sağlanmaktadır. Bu projemizde aktif hava örneklemeli sistemin röle çıkışları kontak izleme modülü ile izlenmektedir. Böylece hava örneklemeli sistemin durumu adresli panelden kolaylıkla görüntülenebilmektedir.

Proje içerisinde bulunan bütün cihazların supervısor sistemi üzerinden izlenmesi, kumanda edilmesi, olay verilerinin depolanması işlemleri yapılabilir. Supervısor yazılımı ile yangının meydana geldiği mahal bilgisine harita üzerinden de görsel olarak kolayca ulaşılabilmektedir.

Van 500 yataklı devlet hastanesi projesinde müteahhit firma olan Yıldızlar A.Ş. 'ye ve elektrik taşeronu olan Leventoğlu Mühendisliğe firmamız ürünlerini tercih ettikleri için teşekkür ederiz.