Antalya’nın gözde konumlarından Belek’te yer alan The Land of Legends Theme Park, sahip olduğu 626.000m2’lik alanda, otel bloğu, 205 mağazadan oluşan bir alışveriş merkezi, su parkı ve kara parkı olarak konuklarına hizmet etmektedir. Günlük 6000‘in üzerinde ziyaretçinin uğradığı tema park için önümüzdeki yıllarda rakamın 10.000’e ulaşması beklenmektedir.

Oteller, alışveriş merkezleri, eğlence parkları çok sayıda insanın bir arada bulunduğu alanlardır, diğer bir deyişle kullanıcı yükü fazla olan işletmelerdir. The Land of Legends Theme Park, bu üç yapıyı da bünyesinde bulunduran Akdeniz’in en büyük eğlence ve konaklama alanlarından olmuştur. Yangın doğası gereği kısa sürede çok büyük alanları etkileyebileceğinden tesiste yangının hızla algılanması ve insanların olası tehlikeli durumlarda zarar görmeden tahliye edilebilmesi büyük önem arz etmektedir.

Bu tarz büyük ve iç içe geçmiş yapılar için, yangının noktasal tespiti için izlenebilir olmasının yanı sıra uzaktan izleme yazılımlarıyla görsel olarak da takip edilebilir olması bir zorunluluk haline gelmektedir.

Bu bağlamda The Land of Legends Theme Park özelinde; Otel bloğunda EN 54-14 standardına uygun olarak tesis edilmiş dedektörler kullanılmıştır. Anons sistemleri ile gerçekleştirilen entegrasyonunun yanı sıra, HVAC ve basınçlandırma sistemlerinin kontrolü de sağlanmaktadır. Deprem anında en yakın katta duracak olan asansörlerin EN 81-73 standardına göre yangın anında acil çıkış katına (genelde zemin kat olmakta), yangın acil çıkış katında ise alternatif çıkış katına yönlendirilecek şekilde planlaması yapılmıştır.

Kablo galerilerinde Listec doğrusal kablo tipi sıcaklık dedektörü ile algılama yapılmıştır. The Land of Legends Theme Park, bu tarz bir algılama yönteminin kullanıldığı Antalya’daki ilk oteldir. Galeri boyunca devam eden kablo sensör zorlu ortam koşullarında sorunsuz bir şekilde çalışmakta 0.1 C hassasiyetle sıcaklık değişimlerini algılayabilmektedir. Galerilerde oluşan ani sıcaklık değişimlerini anlık algılayıp adresli yangın alarm paneline bildirmektedir. Galeri boyunca 4 adet SCU 800 kontrol paneli ve 1000 m kablo ile toplam 200 sensörden oluşan bir yapı mevcuttur. Ayrıca sistem GCU modülü aracılığı ile MODBUS protokolü ile yangın algılama sistemleri üzerinden Network olarak merkezi izleme yazılımına noktasal veri göndermektedir.

Otoparklara iki seviye çıkışlı GD2R Serisi karbonmonoksit gaz dedektörleri tesis edilmiştir. Mevcut jet fanlarının gaz alarm santrali ile kontrolü sağlanmış, santral kontak izleme modülleri aracılığı ile yangın algılama sistemine ve dolayısıyla da uzaktan izleme yazılımına bağlanmıştır.

Tehlikenin bildirimi için kullanılan sirenler, konukları uyarırken kaçış yollarında trafiği ve paniği arttırabilmektedir. Projede yangın algılaması yapıldıktan sonra, yangının oluştuğu bölge ve yakın bölgelere tahliye anonsu yapan, diğer bölgelere ise bilgi amaçlı anons gerçekleştiren, yangın alarm sisteminden aldığı bilgiler doğrultusunda yönetilebilen acil durum anons sistemleri tesis edilmesi gerekmiştir. Sisteme dahil edilen Maxlogic Anons Alarm Matrix Paneli ile öncelikli bölgelerde tahliye anonsu yapılması, diğer bölgelerde ise ikinci bir anons ile paniğin yaşanmasına engel olunması amaçlanmaktadır.

The Land of Legends Theme Park’ta tek bir network hattı üzerinde 36 panelden oluşan sistemin tamamı Supervisor Grafiksel İzleme ve Yönetim Yazılımı ile izlenebilmektedir. Projede 6.000 dedektör, 1.200 modül ve çevre elemanlarıyla toplamda yaklaşık 10.000 ekipman izlemesi yapılmaktadır. Bilgisayar ortamında çizilen, yapılara dair kat planları gibi detaylar, harita olarak Supervisor yazılımına eklendiğinden harita üzerinde hangi binada, hangi katta, hangi cihazın yangın ve/veya hata alarmı verdiği kolaylıkla tespit edilmektedir. Bu durum otelin işletilmesi ve yangın güvenliğinin sağlanması açısından kritik önem taşımaktadır.

Can ve mal güvenliğinin sağlanması adına yangın algılama ve alarm sistemi olarak Maxlogic&Mavigard marka ürünlerimize duyulan güvenden ötürü teşekkür ederiz.