Teksan Jeneratör 22 yılı aşkın süredir, güçlü mühendislik alt yapısı ve tecrübesiyle, pek çok uluslararası projeye kesintisiz güç çözümleri sunmaktadır. Kocaeli Serbest Bölge'de yer alan ikinci fabrikasında ihracat ağırlıklı üretim yapmayı hedefleyen tesis, yaklaşık 50.000m² alan üzerine kurulu ve iki fazdan oluşmaktadır.

Yatırım tutarı 25 Milyon Euro’yu geçen bu tesiste elektrik işlerini GES Genel Elektrik firması üstlenirken, yangın algılama ve alarm sistemleri için Mavili Elektronik A.Ş. tercih edilmiştir.

Yangın algılama ve alarm sistemleri için projelendirme ve uygulama aşamalarında “Binaların Yangından Korunmasına Hakkında Yönetmelik” esaslarına ve TS CEN/TS 54-14 standardının gereklerine uyulmuştur.

Acil durum kontrol sistemleri için de yine Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik’te yer alan ibareler dikkate alınmıştır. Bu ibareler yönetmelikte;

Acil durum kontrol sistemleri

MADDE 82- (1) Yangın hâlinde otomatik olarak gerekli kontrol fonksiyonlarını yerine getirecek acil durum kontrol sisteminin;

a) Yangın sırasında kapanması gereken yangın kapılarını ve diğer açıklıkları kapatma amaçlı cihazları normal hâlde açık durumda tutan elektromanyetik kapı tutucu ve benzeri cihazlarının serbest bırakılması,

b) Merdiven yuvaları ve asansör kuyuları basınçlandırma cihazlarının devreye sokulması,

c) Duman kontrol sistemlerinin işlemlerini yerine getirmesi,

ç) Acil durum aydınlatma kontrol işlemlerini gerçekleştirmesi,

d) Güvenlik ve benzeri sebeplerle kilitli tutulan kapıların ve turnikelerin açılması,

e) Asansörlerin yapılış özelliklerine bağlı olarak yangın esnasında kullanımının engellenmesi veya tahliye amacıyla itfaiye veya eğitilmiş bina yangın mücadele ekipleri tarafından kullanılmasının sağlanması,

f) Mahalli itfaiye ile elektrik işletmesine, belediyeye, polise veya jandarmaya, kurum amirine, bina sahibine ve gerekli görülen diğer yerlere yangının otomatik olarak haber verilmesi,

Özellik ve fonksiyonlarına sahip olması lazımdır.

(2) Acil durum kontrol işlemleri, yangın alarm sisteminin donanım ve yazılım bütünlüğü içerisinde bulunan kontrol birimleri ile gerçekleştirilir. Kontrol edilen sistemin ve cihazlar ile ilişkisi bulunan güvenlik sistemlerinin, bina otomasyon sistemleri gibi diğer sistemler tarafından yapılabilecek her türlü kontrol ve kumanda işlemlerinin, yangın veya benzeri bir acil durumda yangın kontrol panelinden yapılacak acil durum kontrol işlemlerini hiçbir şekilde engellememesi gerekir.

şeklinde ifade edilmiştir.

Tesisin üretim ve depolama mahallerinin tavan yüksekliğinin fazla olması ve tavana yakın yüksekliklerde malzeme taşıma amaçlı vinç kullanılması bu mahaller için aktif hava örneklemeli sistemin tercih edilmesine neden olmuştur. Airsense’in hava emiş boruları, akış sensörleri, fan, filtre ve lazer hücreden oluşan aktif hava örneklemeli sistemi, maksimum güvenlik hassasiyetini garanti etmektedir.

Tesisin boya, parlayıcı kimyevi madde ve yakıt tanklarının bulunduğu bölümlerinde ise Spectrex marka SHARPEYE exproof alev dedektörleri kullanılmıştır. Bu mahallerdeki buton ve sirenler de yine exproof ürünler arasından tercih edilmiştir.

Tesisin geriye kalan bölümlerinde optik duman dedektörleri tesis edilmiş, asma tavan içindeki dedektörlerin LED’leri paralel ihbar lambası ile dışarı taşınmıştır.

Tesis edilen 9 çevrimli panel ve tekrarlayıcı panelin yanısıra, Supervisor yazılımı ile de uzaktan izleme sağlanmaktadır.

Bu büyük ve önemli projede Mavili Elektronik yangın algılama sistemlerini tercih eden Teksan Jeneratör yönetimine ve GES Genel Elektrik firmasına teşekkür ederiz.