Sivas Cumhuriyet Üniversitesi kampüsü içinde inşa edilen, Türkiye’nin tek seferde yapılan en büyük yurdu olan Sivas Merkez Yüksek Öğrenim Öğrenci Yurdu; 8 adet yurt bloğu, 4 adet sosyal tesis bloğu, 1 adet öğrenci yaşam bloğu ve nizamiyeden oluşan, 169.500m2 alanı kapsamaktadır.

10.000 öğrenci kapasiteli olduğu belirtilen bu projede, yangına karşı can ve mal güvenliğinin sağlanması adına, 18 adet network üzerinden haberleşen panel ve tekrarlama paneli, 8.000 den fazla dedektör, 2500 den fazla soketaltı flaşörlü siren ve adresli siren, 650 den fazla modül ve Supervisor Çevre Sistemler ile Entegre Grafiksel İzleme ve Yönetim Yazılımı mevcuttur.

Yurt olarak kullanılan bloklarda öğrencilerin konaklamak için kullandığı odalara Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmeliğin “Sesli ve Işıklı Uyarı Cihazları” ile ilgi maddeler doğrultusunda soketaltı flaşörlü sirenler tesis edilmiştir.

MADDE 81-(1) Bir binanın kullanılan bütün bölümlerinde yaşayanları yangından veya benzeri acil hallerden haberdar etme işlemleri, sesli ve ışılı uyarı cihazları ile gerçekleştirilir. Yangın uyarı butonunun mecburi olduğu yerlerde uyarı sistemi de mecburidir.

(5) Sesli uyarı cihazları binanın her yerinde, yerden 150 cm yükseklikte ölçülecek ve ses seviyesi ortalama ortam ses seviyesinin en az 15dBA üzerinde olacak şekilde yerleştirilir. Uyuma maksatlı bölümler ile banyo ve duşlarda, ses seviyesinin en az 75 dBA olması gerekir.

Yangın senaryolarının uygulanmasında, sisteme bilgi girişi sağlayan ve ardından yangın sisteminin diğer sistemlere komut vermesine olanak sunan giriş/çıkış modüllerinin üstendiği görev oldukça önemlidir. Aşağıdaki grafikte; giriş/çıkış modüllerinin yangın senaryolarına göre kullanım alanları belirtilmiştir.

Sürekli olarak sirkülasyonun yaşanacağı, genç nüfusu barındıracak olan bu tesiste, erken ve doğru algılamanın sağlanması, gerekli uyarıların işitsel ve görsel olarak yapılması, mekanik sistemlerin yönetilmesi ve takibi can ve mal güvenliğinin sağlanabilmesi için oldukça önemlidir. İlgili yönetmelik ve standartların gereklilikleri doğrultusunda kurulmuş olan yangın algılama ve uyarı sisteminin, çalışır halde tutulması, ehil personeller tarafından rutin kontrollerinin ve bakımlarının yapılması gerekmektedir.

Sivas Yüksek Öğretim Öğrenci Yurdu projesinde Maxlogic ve Mavigard markalı ürünleri tercih eden Tefirom İnşaat ve Sivas Valiliği İl Özel İdaresi yetkililerine teşekkür ederiz.