Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ), Karadeniz Bölgesi’nin ekonomik, kültürel ve sosyal yaşamına yeni bir soluk getirmek ve katkı yapmak amacıyla 1975 yılında kurulan köklü bir devlet üniversitesidir.

Bölge üniversitesi olarak kurulan ve misyonuna uygun olarak 42 yılı geride bırakan üniversite, bireylerin ve toplumun yararına yenilikler kazandırmak için evrensel değerleri benimseyen, entelektüel titizlikle çalışan ülkemizin en güçlü araştırma ve öğretim kurumlarından biridir.

Adını Mustafa Kemal Atatürk’ün Bandırma vapuru ile Samsun’a ayak bastığı “19 Mayıs 1919” tarihinden alan üniversitede; 20 fakülte, 2 yüksekokul, 13 meslek yüksekokulu, 5 enstitü, 1 konservatuvar ve 24 uygulama araştırma merkezi bulunmaktadır.

Hastaneler gibi insan yoğunluğunun fazla olduğu mahallerde yangın ve gaz algılama sistemleri büyük önem arz etmektedir. Algılamanın yapılması, mekanik sistemler, anons sistemi, HVAC vb. diğer sistemlerin izleme ve tetiklenmesi yangın ve gaz algılama sistemi tarafından gerçekleştirilmelidir.

Samsun OMÜ Onkoloji Tanı ve Tedavi Merkezi binalarında kullanılacak dedektör ve butonlar;TS CEN/TS 54-14 standardının “6.4 Dedektörlerin ve alarm butonlarının seçilmesi” maddesine göre seçilmiş ve yerleşimleri de yine aynı standardın “6.5 Dedektörlerin ve alarm butonlarının yer seçimi ve aralıkları” ve “A.6.4 Dedektörlerin ve alarm butonlarının yer seçimi ve aralıkları” maddelerine uygun olarak yapılmıştır.

Gelişen teknolojiyle birlikte yangın alarm sistemleri de güncellenmektedir. Kullanıcıların görsel olarak izleme ve kontrol yapabilmeleri için uzaktan izleme yazılımları kullanılmaktadır. Maxlogic Supervisor son teknolojik güncellemeleri üzerinde barındıran yazılımlardan biridir. Supervisor ile uzaktan izleme TCP/IP protokolü ile gerçekleştirilmektedir. Bu yazılım ile tek bir ekranda maksimum 1000 adet yangın ve gaz algılama sisteminin izlemesi yapılabilmektedir. Uzaktan grafiksel izleme ve kontrol yazılımı olan Supervisor ile Samsun OMÜ Onkoloji Hastanesi’nde Maxlogic adresli yangın algılama sisteminin izleme ve kontrolü yapılmaktadır.

Üniversite kampüsünde bulunan onkoloji hastanesinin güvenlik ve teknik birime kurulan Supervisor yazılımı sayesinde, noktasal bildirim esaslı çalışan yangın ve gaz algılama sistemleri, yangını en kısa sürede algılayarak uyarı vermektedir. Sistem, devreye alınma aşamasında programlanan acil durum senaryolarına göre elektriksel ve mekanik sistemlerle etkileşip gerekli ekipmanları belirlenen otomasyonlara göre yönetmektedir.

Supervisor grafiksel izleme ve kontrol yazılımı; küçük ve orta ölçekli uygulamalardan, çok büyük ve karmaşık otomasyon ihtiyaçlarını içeren uygulamalara kadar, tüm adresli yangın alarm sistemi uygulamalarının bilgisayar ortamında noktasal olarak görüntülenmesini ve gerektiğinde kontrolünü sağlar.

Adresli yangın alarm sistemlerinin grafiksel izlenmesi ve kontrolünü sağlayan bu yazılımın, sahip olduğu teknolojik gelişmelerin başında kullanılan haberleşme protokolleri gelir. Bu haberleşme protokolleri yazının başında da belirtildiği gibi IP tabanlı izleme ve kontrole imkân veren TCP/IP ve GPRS protokollerinin yanı sıra kablolu iletişim hattı için kullanılabilen RS-232 ve RS-485 protokolleridir.

Hastane gibi 7/24 çalışan binalarda, grafiksel olarak binanın izlenmesi ve kontrol edilmesi, olası yangın durumunda yangına müdahaleyi hızlandıracaktır. Ayrıca Supervisor grafiksel izleme ve kontrol yazılımı sayesinde yangın algılama sisteminin sürdürebilir olması da sağlanmıştır.

Sistemin çalışır halde tutulması için, standartta belirtilen yetkili teknik personel tarafından yapılan periyodik bakımların da aksatılmaması çok önemlidir.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Onkoloji Tanı ve Tedavi Merkezi projesinde firmamızı tercih eden İnsa Elektrik ve 19 Mayıs Üniversitesi Yapı İşleri Daire Başkanlığı’na teşekkür ederiz.