Ocak 2017

İtfaiyeci Acil Durum Telefonları ve Kontrol Cihazları ile Projelendirme Esasları

Hatırlayacağınız üzere önceki bilgilendirmelerimizde;

• Yangın algılama ve alarm sistemleri ile ilgili ihtiyaçların belirlenmesi,

• Binada tesis edilecek sistemin tipinin belirlenmesi

• Algılayıcı tipleri ve bunların projelendirme esasları

• Yangın ihbar butonları ve uyarıcıların projelendirme esasları

• İzleme ve kontrol amaçlı kullanılan cihazlar

• Bölge denetim ve siren/flaşör kontrol amaçlı cihazlar ve kullanım alanları (Gerilim çıkışlı ve kontrollü cihazlar)

• Yangın algılama ve alarm sistemleri ile acil durum anons sistemleri yönetimi

• Yangın anında konfor ve duman egzoz havalandırma sistemlerinin yönetimi için kullanılan elektronik donanımlar ve yönetim yazılımları

• Kablo tipi doğrusal sıcaklık algılama yöntemi ve kullanım alanları

• Hassas duman algılaması amacı ile kullanılan aktif hava örneklemeli duman dedektörleri ve projelendirme esasları

• Patlayıcı ortamlarda yangın ve gaz algılama sistemlerinin projelendirilmesi, malzeme seçimi ve uygulanması

• Yangın algılama ve alarm sistemlerinde kullanılan kabloların seçimi, kablo tesisatları ve hat koruması

• Yangın algılama ve alarm sistemlerinde kullanılan yedek güç kaynakları ve hesaplamaları

• Gazlı söndürme sistemlerinde kullanılan algılama ve kontrol elemanları ile projelendirme esasları

hakkında bilgileri aktarmıştık. Bu yayınımızda da "İtfaiyeci Acil Durum Telefonları ve Kontrol Cihazları ile Projelendirme Esasları" hakkında bilgileri sizlere aktaracağız.

Acil durum telefonlarının kullanımına ilişkin gereksinim iki açıdan karşımıza çıkmaktadır;

• Denetimsiz yerlerde yangın ihbar butonlarının kötü amaçla kullanılması söz konusu ise bu durumda doğrudan yangın alarm santrali ile haberleşebilen acil durum telefonları ile sesli iletişim sağlanarak çözümler üretilmektedir.

• Özellikle yüksek binalarda yıldırımdan korunma ve topraklama sistemlerinin binalarda kablosuz veri iletişimini olumsuz yönde etkilemesi, bunun sonucunda da yangına müdahale eden itfaiye ekiplerinin telsizlerinin birbiriyle haberleşememektedir. Çözüm olarak da doğrudan yangın alarm santrali ile haberleşen itfaiyeci telefonlarının katlarda yangın güvenlik hollerine tesis edilerek çözüm oluşturulmaktadır.

Ülkemizde geçerli olan Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik kapsamında bu ihtiyaca ve çözümüne ilişkin belirgin bir madde bulunmamakla beraber, yukarıda belirlenen sebeplerden ötürü ihtiyacın belirlendiği binalarda (özellikle yüksek binalarda) elektrik proje müellifleri tarafından acil durum telefonlarının projelendirilmesi gerekmektedir.

İtfaiyeci saha telefonları sayesinde acil bir durumda tüm saha ile hızlı ve sağlıklı bir haberleşme sağlanabilir.

Yangın alarm sisteminde oluşan acil bir durumda haberleşme sahada bulunan itfaiyeci saha telefonları ile yapılır. Bu telefonlardan bir tanesi acil bir durumda hiçbir tuşlama gerekmeden direkt olarak aranmak üzere seçilir. Bu telefon konferans odası yöneticisidir.

Diğer telefonlardan herhangi birindeki ahize kaldırıldığında konferans odası yöneticisini arar. Konferans odası yöneticisi ahizeyi kaldırdığında konferans odasında görüşme başlar.

Görüşme yapan saha telefonunun dışındaki herhangi bir telefondan ahize kaldırıldığında konferans odasındaki görüşmeye dahil olunur.

Supervisor grafik izleme ve kontrol programı alanlarından birisi de IP telefon alanıdır. Yangın alarm sistemi içerisinde itfaiyeci saha telefonları veya telefon modüllü adresli yangın alarm santralı kullanılıyorsa, bu telefonlar supervisor içerisindeki IP telefon alanından aranabilir. Ayrıca sahadaki telefonlar hiçbir tuşa basmadan direkt olarak IP telefonu arayabilirler. Böylece mahalde Supervisor ekranından izleme yapan yetkili, saha ile iletişim kurabilir.

Telefon Kontrol Ünitesi yoksa ve ya telefon kontrol ünitesinden aranmak istenilen telefon ayarlanabilen gecikme süresi içerisinde seçilmez ise sistemdeki herhangi bir telefonun ahizesi kaldırıldığında otomatik olarak merkez olarak programlanan telefon aranır.

Sistemin kablo altyapısına ilişkin örnek tek hat şeması aşağıdaki çizimde yer almaktadır.

Mavili Elektronik Tic. ve San. A.Ş. tarafından geliştirilmiş İtfaiyeci Acil Durum Telefonları ve Kontrol Cihazları

Maxlogic İtfaiyeci Telefon Kontrol Ünitesi

İtfaiyeci telefon kontrol ünitesi maksimum 32 telefon modül kapasitesine sahiptir. İtfaiyeci portatif saha telefonları ve Telefon modüllerini bağlayabilir ve kontrol edebilirsiniz.

İtfaiyeci saha telefonu

Maxlogic akıllı adresli sistem saha telefonu, yangın alarm santralından farklı bir lokasyonda uygulanabilir ve sistem ile iletişime dahil edilebilir.

İtfaiyeci portatif saha telefonunu 6.3 mm jack bağlantısı ile, İtfaiyeci portatif saha telefonu soketi olan her yerde kullanabilirsiniz.

Maxlogic itfaiyeci portatif saha telefonu dörtlü istasyonu

İtfaiyeci portatif saha telefon dörtlü istasyonu ile itfaiyeci portatif saha telefonları tek bir noktada toplanabilir ve acil durumda kolaylıkla ulaşılabilmesi sağlanır.

Maxlogic Supervisor grafiksel izleme ve yönetim yazılımına entegre edilen softphone uygulaması ile saha telefonları ve diğer yangın alarm santrallarındaki telefon modülleri ile iletişim sağlanır ve iletişim ağındaki tüm telefonlar ile konferans görüşme yapılabilir.

Saygılarımızla...