Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi, kurulduğu 1982 yılından bu yana, hekim yetiştirmeye devam etmektedir. Her sene yaklaşık 200 tıp doktoru ve 100 uzman hekimin mezun edildiği fakülte 100.000 m² alanı üzerine kurulmuştur. Fakültenin Hastanesinde 600 adet standart, 110 adet yoğun bakım, 50 adet acil servis yatağı ile toplam 760 yatak kapasitesi vardır.

Hastanede yangına karşı can ve mal güvenliğinin sağlanması hususunda yangın ve gaz algılama sistemleri olarak Mavili Elektronik tarafından üretilen Maxlogic ve Mavigard markalı ürünler tercih edilmiştir.

Projelendirilen sistemde; 3 adet 16 çevrimli, 3 adet 2 çevrimli, 3 adet tek çevrimli akıllı adresli yangın alarm paneli, 4.000'in üzerinde akıllı adresli dedektör, 650'den fazla akıllı adresli modül, 400 civarı akıllı adresli buton ve siren kullanılmıştır. Bu paneller bilgisayar üzerinden Supervisor Grafiksel İzleme ve Yönetim Yazılımı ile izlenmekte ve kontrol edilmektedir.

Hastane binalarında olası yangın durumları, tahliyenin zorluğu nedeni ile diğer binalardaki yangın durumlarından daha yüksek risk oluşturmaktadır. Bu yüzden bu tür binalarda erken algılama ve projeye özel geliştirilen senaryolar büyük önem kazanmaktadır. Hastanelerin 7/24 hizmet vermesi, sürekli insan yoğunluğunun bulunması, hastaların hareket kabiliyetinin sağlıklı insanlarla karşılaştırıldığında daha az olması projelendirmenin zorluğunu arttıran hususlardır. Tüm bu durumlar göz önüne alınarak yangının erken algılanması, meydana geldiği yerin hızla tespit edilmesi ve müdahalenin gerçekleştirilmesi büyük faciaların önüne geçecektir. Bu nedenle bütün algılama cihazlarının durumunu izlemek ve kontrol etmek için Supervisor yazılımı kullanılmıştır. Binanın çizimleri, Supervisor programına yüklenmiş, haritalar üzerindeki dedektör, buton, modül gibi saha ekipmanları tek tek projelere işlenmiştir. IP kamera entegrasyonu ile uzaktan izlemenin yanı sıra anlık görüntü alınması imkânı da yaratılmıştır.

Yangın senaryolarının uygulanmasında, sisteme bilgi girişi sağlayan ve yangın sisteminin diğer sistemlere komut vermesini sağlayan giriş/çıkış modülleri, önemli bir işlev taşımaktadır. Yukarıdaki grafikte giriş/çıkış modüllerinin kullanım alanları belirtilmektedir.

Dedektör tiplerine göre kullanım detaylarının belirlendiği standartta, algılayıcıların kullanım koşulları aşağıdaki tabloda verilmiştir. EN 54-14 Standardında yer alan mesafelere uygun olarak, Meram Tıp Fakültesinde gerekli alanlarda ışın tipi (beam) dedektörler de kullanılmıştır.

Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi Yönetimine, Yıldızlar İnşaat ve Salih Leventoğlu Mühendislik yetkililerine Maxlogic ve Mavigard markalı ürünlerimizi tercih ettikleri için teşekkür ederiz.