Avrupa ve Asya’yı birbirine bağlayan, Çin’den Londra’ya kadar kesintisiz bir demiryolu ağının projesidir. Yüzeysel uzunluğu 76 km toplam 42 istasyondan oluşur, tüm istasyonlar ve trenler Avrupa ve Asya’da 2 merkezden OCC (Operation Control Center) olarak adlandırılan merkezlerden kontrol edilirler.

Marmaray projesi, Mavili Elektronik’in ürettiği Maxlogic ve Mavigard marka yangın ve gaz algılama sistemlerinin üstün kararlılık ve algılama teknikleri sayesinde yangından korumaktadır. İstasyonlar da I/O modülleri ile yürüyen merdivenler, asansörler, kelebek vana, akış anahtarları, damperler, havalandırma fanları, elektrik panoları yangın güvenliği açısından sisteme entegre edilmiştir. BACnet (Building and Controls Network) ve Modbus haberleşme protokolleri ile Maxlogic ve Mavigard marka ürünlerimiz istasyonlardaki diğer sistemlerle (PLC, SCADA) entegre edilmiştir.

Akıllı adresli yangın algılama sistemlerinde I/O Modülleri (Giriş – Çıkış Modülleri) mekanik sistemlere ve diğer akıllı bina sistemlerine (FM 200, Damperler, akış anahtarları, kelebek vanalar, jet fanlar, taze hava fanları vs.) entegre olunabilmesi, izleme, kontrol gerçekleştirilmesi amacıyla için kullanılmaktadır. Maxlogic Giriş / Çıkış Modülleri (I/O Modülleri) VIP haberleşme protokolü ile üstün çalışma performansı sunmaktadır. EN 54-17 ve EN 54-18 standardına uygun, LPCB ve TSE sertifikalıdır, CE işaretlemesi bulunmaktadır. Kısa devre izolatörlü model seçeneği bulunan Maxlogic Giriş / Çıkış Modülleri, sistem devrede, aktif duruma geçme, hata durumları ve haberleşme durumu için LED göstergelere sahiptir. Raylı sistem ile kolay montaj özelliği bulunmaktadır. Kontak izleme girişleri, harici kuru kontak (gerilimsiz) röle çıkışını izlemek için kullanılmaktadır. Normalde açık ve normalde kapalı çalışma özelliğine sahiptir. Kontak durumunun değişmesi halinde santralin algılayacağı olay türü kullanıcı tarafından belirlenebilmektedir.

Marmaray projesin de istasyonların MCC panoları, acil anos sistemleri, taze hava fanları, Access geçişli kapılar, FM 200 gazlı söndürme sistemleri, Maxlogic Giriş / Çıkış Modülleri (I/O Modülleri) ile sistemlere entegre edilmiştir. Scada sistemleri için Maxlogic GCU Modülü kullanılmış, yangın algılama sistemindeki bilgilerin Modbus ve BACnet serverine entegrasyonu sağlanmıştır. Sistem odasındaki ana santral ile GCU paneli arasından çevrim hattı Controller Area Network (CAN) protokolü ile çift yönlü haberleşme sağlanarak bilgi alış verişi kesintisiz ve hatasız olarak aktarılmaktadır.

Marmaray istasyonların da Yangın algılama santraline gelen kablolar son derece nizami şekilde gruplandırılmış ve Çevrim, siren, Güç besleme hatları birbirinden izole edilerek parazit, manyetik alan etkileri en aza indirilmiştir.

Marmaray asma tavan uygulaması bulunduğundan EN54-14 standartları gereği asma tavan içlerinde, yükseltilmiş döşeme altlarında optik duman dedektörleri yerleştirilmiş, asma tavanda paralel ihbar lambaları kullanılarak yerleri belirtilmiştir. Paralel ihbar lambaları asma tavan içinde algılama yapan dedektörün yerinin daha kolay bulunması, dedektör sayısının fazla olduğu veya dedektöre ulaşılmasının güç olduğu bölümlerde ilgili dedektöre bağlanarak dedektörün algılama yapıp yapmadığının tespiti için kullanılmaktadır.

Marmaray‘ın Maltepe konumundaki OCC (Operation Control Center) binasında yüksek tavanlı mekanlarda Maxlogic Akıllı Adresli Işın (beam) Tipi Duman Dedektörü ile algılama yapılmaktadır. Işın tipi duman dedektörleri EN54-14 standardına göre tavan yüsekliği 11m üzerinde olan yerler için tercihe edilmektedir. Bu dedektörler ışığın engellenmesi prensibine göre çalışmaktadır.

Marmaray projesinin açık alan sayılabilecek istasyonlarında; hava şartlarına dayanıklı, IP67 koruma sınıfında yer alan adreslenebilir butonlar kullanılmıştır. Yangın durumun gözlenmesi halinde butonun üzerindeki beyaz pereye basılması, aktif hale gelen butonun eski konumuna getirilmesi için ise; mikro anahtar ile perdenin yukarı kaldırılarak yeniden kurulması gerekmektedir.

Marmaray projesinde uygulanan Maxlogic marka, siren, flaşör ve flaşörlü sirenler mekanik senaryolara uygun çalıştırılması ve santrale akım yükü bindirilmemesi için adresli siren kontrol modülleri sahalarda uygulanmıştır. Adresli siren kontrol modülleri harici 24V DC besleme gerektirmektedir.

Yüzyılın ulaşım projesi olarak da ifade edilen Marmaray’ın istasyonlarında ürünlerimiz ile can ve mal güvenliği sağlanmaktadır. İstasyonlarda senaryolar doğrultusunda; yürüyen merdivenler, asansörler, kontrollü geçiş kapıları, damperler, yangın pompaları, yangın söndürme sistemleri, havalandırma sistemleri, kelebek vana ve akış anahtarları izlenip, kontrol edilerek oluşabilecek bir yangın durumunda hasarın ve can kaybının önüne geçilmesi için titizlikle çalışılmıştır. Bu derece önemli bir projede katkımızın bulunmasından, ürünlerimizin tercih edilmesinden dolayı gurur duymaktayız.