MAVİLİ ELEKTRONİK A.Ş. Maxlogic & Mavigard Marka ileri teknoloji ürünleri ile nitelikli binalarda güven üretmeye devam ediyor.

Multidisipliner bir yaklaşıma sahip olan Dokuz Eylül Üniversitesi İzmir Biyotıp ve Genom Uygulama ve Araştırma Merkezi (İBG-İzmir), moleküler biyoloji, genetik, tıp, eczacılık, biyo-mühendislik ve bilgisayar mühendisliği gibi pek çok bilim alanını çatısı altında barındıran kapsamlı ilk araştırma - geliştirme merkezidir.

Dokuz Eylül Üniversitesi İzmir Biyotıp ve Genom Uygulama ve Araştırma Merkezi binasında ve teknik merkez binasında Maxlogic serisi akıllı adresli yangın alarm santralleri kullanılmıştır. Toplamda 3 adet santral network olarak çalışmaktadır.

Yangın alarm sistemi projesi firmamız uzman mühendislerince incelenmiş aşağıda belirtilen eksiklerin giderilmesi için çalışmalar yapılmıştır;

- Asansör makine dairesi katına, asansörlerin yangın anında davranışlarını kumanda etmek için ve basınçlandırma fanlarının yangın anında çalışmasını sağlamak için röle modülleri ilave edilmiştir.

- HVAC sistemine yangın durumunda komut vermek için, HVAC projesinde yer alan 16 adet bölge için röle çıkışı üretilmiştir.

- Her katın siren ve flaşörleri katlardaki kontrol modülleri üzerinden sürülecek şekilde projede revizyonlar yapılmıştır.

- Yangın damperlerinin konumlarının izlenmesi ve servomotorlu yangın damperlerinin yangın durumunda davranışlarının belirlenmesi için saha modülleri ilave edilmiştir.

- Flaşörler, sirenler, damperler gibi saha elemanları için standarda uygun yedek güç gereksinimleri hesaplanmış ve güç kaynakları ile ilgili proje revizyonları yapılmıştır.

- İnterlock sistemine yangın durumunda acil durum açma komutları üretilmiş, gerekli röle modülleri projeye işlenmiştir.

- Sulu yangın söndürme sisteminin pompa bilgileri, sahadaki kelebek vanalar ve akış anahtarları durum bilgileri kontak izleme modülleri ile izlenecek şekilde proje revizyonları yapılmıştır.

- Sistem Odası, UPS Odası ve Pano Odasına tesis edilen gazlı söndürme sistemlerinin yangın alarm sistemi tarafından denetlenmesini ve kontrolünü sağlayacak kontak izleme modülleri projeye eklenmiştir.

- Kazan dairesine gaz dedektörleri ilave edilmiş ve selenoid vana ile gaz kesme kontrolü sağlanmıştır.

- Teknik bina pano odalarında yükseltilmiş döşemelerin altında, pano içlerinde ve mekan içlerinde olası yangınları en erken algılayabilmek için hava örneklemeli sistemler projelendirilmiştir.

- Yangın merdiveni çıkış kapılarının açık/kapalı durumlarının izlenmesi için gerekli manyetik kontaklar ve izleme modülleri projelendirilmiştir.

kapsamlı ilk araştırma - geliştirme merkezidir.

Binalarda; sayıları 2.000 adete yakın optik, sıcaklık ve multisensör dedektörün yanı sıra kanal tipi duman dedektörleri ve teknik merkezde hassas hava örneklemeli duman dedektörleri ile olası yangınların erken algılanması sağlanmaktadır.

Binalardaki mekanik ve elektrik diğer sistemler ile entegrasyon Maxlogic&Mavigard röle ve kontak izleme modülleri ile sağlanmaktadır.

Yangın algılama ve alarm sistemine ilişkin veriler (alarm, arıza ve kirlilik uyarıları) Supervisor grafik izleme yazılımı ile yönetilmektedir.

Bu tarz kompleks yapılarda gerçek bir yangının alarm bilgileri ve sonrasındaki kontrol ve izleme ekipmanlarının durumlarının yangın alarm santralinden izlenmesi ve kontrolü son derece güçtür. Bir veya iki monitörden alarmların ve aktivasyonların grafiksel olarak izlenmesi, aynı zamanda gerekli kontrollerin yapılması kolaylık sağlamaktadır. Akıllı adresli yangın alarm santrallerinin adres bazına kadar grafiksel olarak izlenebilmesi ve kontrolü bu yöntem ile sağlanmaktadır. Dokuz Eylül Üniversitesi İzmir Biyotıp ve Genom Uygulama ve Araştırma Merkezi (İBG-İzmir) binasında da Supervisor Grafik İzleme ve Yönetim Yazılımı sayesinde yangın alarm sistemi kolaylıkla ve etkin bir şekilde işletilmektedir.

Ayrıca Supervisor grafik izleme yazılımı ile binadaki birden fazla bilgisayara uyarı mesajı gönderilmektedir.

Dokuz Eylül Üniversitesi İzmir Biyotıp ve Genom Uygulama ve Araştırma Merkezi (İBG-İzmir) binasının birinci etabını yapan İZKA İnşaat Taahhüt Mühendislik Limited Şirketi'ne, ikinci etabını yapan DOYAP Yapı Sanayi Enerji ve Mühendislik Anonim Şirketi'ne ve Dokuz Eylül Üniversitesi Yapı İşleri Teknik Daire Başkanlığı'na firmamız ürünlerini tercih ettikleri için teşekkür ederiz.