İş ve iş güvenliği konularının gündemde çok yer aldığı şu günlerde, uygulama yazımız olarak Cook endüstriyel tesisini seçtik. Sedat Tahir A.Ş. nin Ankara 1. OSB'de yeni fabrikası olarak yaptığı 16.000 m²'lik tesis yangın ve gaz algılama sistemlerinde Mavili markasını tercih etmiştir.

Tesiste can ve mal güvenliğinin en üst düzeyde sağlanabilmesi için, Network'lü bir panel bulunmaktadır.

Toplamı 300 e yaklaşan, optik duman dedektörü, sıcaklık dedektörü ve multisensör dedektörü, 11 takım reflektörlü ışın dedektörü, yine 11 takım akıllı adresli alıcı-verici ışın dedektörü, adresli doğalgaz algılama dedektörleri, röle modülleri, kontak izleme modülleri, GCU paneli ve uzaktan izleme için Supervisor yazılımı planlanmıştır.

Bu tesiste uygulaması yapılan yangın ve gaz algılama sistemlerinde, can ve mal güvenliği prensibi, aynı zamanda işlevsellikle desteklenmeye çalışılmıştır. Örneğin, kısa devre ihtimaline karşı izolatörlü dedektörler, algılama mesafesine göre hem alıcı-verici ışın dedektörleri hem de reflektörlü ışın dedektörleri, uzaktan izleme için GCU ve Supervisor yazılımı kullanılmıştır.

Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik'in 82. Maddesinde;

"Yangın hâlinde otomatik olarak gerekli kontrol fonksiyonlarını yerine getirecek acil durum kontrol sisteminin;

a) Yangın sırasında kapanması gereken yangın kapılarını ve diğer açıklıkları kapatma amaçlı cihazları normal hâlde açık durumda tutan elektromanyetik kapı tutucu ve benzeri cihazlarının serbest bırakılması

b) Merdiven yuvaları ve asansör kuyuları basınçlandırma cihazlarının devreye sokulması,

c) Duman kontrol sistemlerinin işlemlerini yerine getirmesi,

ç) Acil durum aydınlatma kontrol işlemlerini gerçekleştirmesi,

d) Güvenlik ve benzeri sebeplerle kilitli tutulan kapıların ve turnikelerin açılması,

e) Asansörlerin yapılış özelliklerine bağlı olarak yangın esnasında kullanımının engellenmesi veya tahliye amacıyla itfaiye veya eğitilmiş bina yangın mücadele ekipleri tarafından kullanılmasının sağlanması,

f) Mahalli itfaiye ile elektrik işletmesine, belediyeye, polise veya jandarmaya, kurum amirine, bina sahibine ve gerekli görülen diğer yerlere yangının otomatik olarak haber verilmesi, özellik ve fonksiyonlarına sahip olması lazımdır.

2) Acil durum kontrol işlemleri, yangın alarm sisteminin donanım ve yazılım bütünlüğü içerisinde bulunan kontrol birimleri ile gerçekleştirilir. Kontrol edilen sistemin ve cihazlar ile ilişkisi bulunan güvenlik sistemlerinin, bina otomasyon sistemleri gibi diğer sistemler tarafından yapılabilecek her türlü kontrol ve kumanda işlemlerinin, yangın veya benzeri bir acil durumda yangın kontrol panelinden yapılacak acil durum kontrol işlemlerini hiçbir şekilde engellememesi gerekir." denilmektedir.

Sonuç olarak, yukarıda anlatılan geniş kapsamlı tesiste bizim markamızı seçen yetkililere teşekkür ederken, Mavili Elektronik olarak yurt içinde ve yurt dışında, alanımızdaki her konuda, müşteri memnuniyetini ön planda tutma ilkemizle hizmete hazır olduğumuzu belirtmek isteriz.