BATMAN KADIN DOĞUM VE ÇOCUK HASTALIKLARI HASTANESİ YANGIN VE GAZ ALGILAMA ELEKTRONİK SİSTEMLERİ

Batman Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi’nde kullanılan Yangın ve Gaz algılama elektronik sistemleri, noktasal bildirim esaslı olarak çalışıp, yangını en kısa sürede algılayarak acil durum senaryolarına göre binada tahsis edilen diğer elektriksel ve mekanik sistemlerle etkileşip gerekli ekipmanları belirtilen otomasyona göre yönetmektedir. Acil durumlarda tahliye kolaylığının en hızlı biçimde sağlanması amaçlanıp, hastanede bulunan seri biçimde kaçamayacak insanların yoğun olduğu mahallerde, gerekli işitsel ve görsel uyarıların yapılması akabinde ve önceden belirlenmiş senaryolarla can kaybının önlenmesi açısından oldukça önem arz etmektedir.

YÖNETMELİK VE STANDART MADDELERİ

“Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik” ve “TS CEN/TS 54-14” standartlarına göre Batman Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi projesinde yangın ve gaz algılama sistemleri kurulmuştur.

Binaların Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmelik Ek7’ye göre yapı yüksekliği 6,5m’den fazla veya 1000m²’den büyük yataklı sağlık tesislerinde otomatik yangın algılama sistemi kurulması gerekmektedir. Yönetmelikte belirtilen bu maddeye istinaden binada yangın algılama sistemi tesis edilmiştir.

Binalarda kullanılacak dedektör ve butonlar TS CEN/TS 54-14 standardının “6.4 Dedektörlerin ve alarm butonlarının seçilmesi” maddesine göre seçilmiş, ve yerleşimleri de yine aynı standardın “6.5 Dedektörlerin ve alarm butonlarının yer seçimi ve aralıkları” ve “A.6.4 Dedektörlerin ve alarm butonlarının yer seçimi ve aralıkları” maddelerine uygun olarak yapılmıştır.

Optik duman dedektörleri 7,5m yarıçapındaki bir dairenin alanını koruyacak şekilde projelendirilmiştir. Isı dedektörleri ve multisensör dedektörlerde ise bu alan 5m yarıçaplı bir dairenin alanını koruyacak şekilde projelendirilmiştir. Butonlar ise kaçış yollarına konulmuştur.

Kablo tavalarının geçtiği ve yangın riskinin fazla olduğu koridorlarda da asma tavan arası algılama yapılması üzere asma tavan arası dedektörler ve paralel ihbar lambaları kullanılmıştır. Doktor odası, koridorlar, poliklinikler gibi alanlarda duman dedektörleri tercih edilmiştir. Isı merkezi, mutfak gibi hacimlerde ısı dedektörleri kullanılmıştır. Elektrik odaları, asansör makine daireleri, klima santral odalarında hem ısı hem de duman algılaması yapabilen multisensör dedektörler kullanılmıştır.

Yangın algılama sistemlerinin en önemli parçalarından biri olan sesli ve görsel uyarı cihazlarının seçimi ve yerleşimi için TS CEN/TS 54-14 standardının “6.6 Alarm sistemleri ve cihazları” ve “A.6.5 Alarm sistemleri ve cihazları” maddeleri göz önüne alınmıştır.

SENARYOLAR

Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelikte yer alan 82. Maddesine göre binada bulunan mevcut mekanik sistemlerle entegrasyon sağlanmıştır.

İlk etapta yangın algılama ve alarm sistemi tarafından gerçekleştirilecek kontrol ve izlemeler belirlendi.

1. Kartlı geçiş sistemi bulunan kapılara açıl komutu verilecek.

2. Asansörler kaçış katına yönlendirilecek

Senaryonun devreye girme Şartı;

1. Yangın algılama sistemine ait herhangi bir detektörden uyarı gelmesi durumunda senaryo hemen devreye girecek

2. Butona basıldığında senaryo hemen devreye girecek

3. Senaryolar devreye girdiğinde, panik olmaması için sirenler hemen uyarı vermeye başlamayacak, 30sn içerisinde yetkili personele sirenleri çalmaya başlamadan susturma imkanı tanıyacaktır. Bu esnada diğer senaryolar paniklemeden kaçışın sağlanabilmesi için devreye girecektir.

DEVREYE ALMA, TEST, KABUL, DOKÜMANTASYON VE İŞLETME SÜRECİ

Batman Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi projesi, İlkem Bilgisayar firması tarafından standart ve yönetmeliklere uygun olarak tesis edilmiş olup, firmamız teknik servis personelleri tarafından devreye alınmış ve yangın senaryosunda yer alan bütün fonksiyonlar işler halde teslim edilmiştir. Sistemin kullanımı ve acil durumlarda gerekli müdahalede bulunabilmeleri için gerekli eğitimler verilmiştir. Sistemin işletilmesi hastane yönetimince görevlendirilmiş teknik personeller tarafından yürütülmektedir.

SONUÇ

Tüm yapılarda erken ve doğru algılama sağlanarak, gerekli uyarıların zamanında ve etkin olmasını sağlamak can ve mal kaybının önlenmesi açısından çok önemlidir. Tüm sistemlerin doğru tesis edilebilmesi için, projelendirme aşamasında ilgili yönetmelik ve standartların gereklilikleri yerine getirilmelidir. Acil durum senaryoları projelendirme aşamasında belirlenerek, uygulama aşamasında tüm konuların netleştirilmesi gereklidir. Ayrıca tesisatta kullanılan kabloların da ilgili standart ve yönetmeliklere uygun olması sistemin çalışma devamlılığı açısından önemlidir.

Sistemin çalışır halde tutulması için, teknik personel tarafından yapılan rutin bakımlar ve üretici firma tarafından yapılan periyodik genel bakımların da aksatılmaması çok önemlidir.