Gazlı Yangın Söndürme Sistemlerinde Kullanılan Algılama ve Kontrol Elemanları İle Projelendirme Esasları

Suyun söndürme etkisinin yeterli ya da uygun olmadığı ortamlarda, ortam için en uygun olan gazlar ile söndürme sistemleri tesis edilmektedir. Ülkemizde gazlı yangın söndürme sistemleri tasarımı, malzeme seçimi ve uygulaması TS ISO 14520 Standardı’na göre yapılmaktadır. Gazlı söndürme sistemlerinin projelendirmesi makine mühendislerinin, bu sistemlerin çalışmasında kullanılan algılama ve kontrol elemanlarının projelendirilmesi ise elektrik mühendislerinin meslek alanındadır.

Öncelikle gazlı söndürme sistemi projelendirilecek mahalde yangın etkilerinin (duman, sıcaklık, alev) öncelikleri belirlenir. Çapraz bölge algılama yapılır, her bölgede en az iki algılayıcı ve her bölgenin algılayıcı tipinin farklı olması (duman ve sıcaklık gibi) gerekir. Mahalde asma tavan, yükseltilmiş döşeme, kabin ya da kabinler söz konusu ise her bir kısımda ayrı algılama yapılmalıdır.

Örneğin 25 m2 bilgi işlem odasında asma tavan içinde iki adet duman dedektörü ve iki adet sıcaklık dedektörü, iç hacimde iki adet duman dedektörü ve iki adet sıcaklık dedektörü, kabin içlerinde de bir adet duman dedektörü ve bir adet sıcaklık dedektörü projelendirilir. Duman dedektörleri ayrı bir bölge, sıcaklık dedektörleri ayrı bir bölge olacak şekilde çapraz bölge kontrolü amaçlı söndürme santraline irtibatlanır. Buradaki amaç, yangının etkilerini birden fazla farklı algılayıcıdan teyit ederek, yangını 1. Ve 2. Seviye olarak sınıflandırmak, 1. Seviye sonrası sesli ve ışıklı uyarıcılar ile kullanıcıları uyarmak, 2. Seviye sonrası tanımlanan gecikme süresi bitiminde de söndürmenin başlatılmasına olanak sağlamaktır.

Bunun yanı sıra gerektiğinde söndürmenin kullanıcı tarafından manuel olarak başlatılması için “Söndürmeyi El ile Serbest Bırakma Butonu” ile yine gerektiğinde söndürmenin durdurulabilmesi için “Söndürmeyi Acil Durdurma Butonu” projelendirilir. Mahal içinde sürekli olarak bulunan insan var ise, hem mahal içinde ve dışında bu butonların projelendirilmesi gerekir. Aksi halde söz konusu butonların sadece mahal girişinde olması yeterli olacaktır.

Ayrıca 1. ve 2. Seviye algılama durumlarında devreye girecek flaşörlü siren ile söndürme başlaması durumunda devreye girecek zil projelendirilir.

Söndürme gazının bulunduğu tüpün düşük basınç ve ağırlık sensörü bilgileri santral tarafından izlenmelidir. Ayrıca söndürmenin sağlanması için mahal havalandırma sistemi kontrolü için gerekli donanımlarının kontrolü (damperlerin kapatılması, fan ve klima gibi havalandırma cihazlarının kapatılması gibi) santral tarafından gerçekleştirilecek şekilde projede detaylar belirtilmelidir.

Söndürme sisteminin algılama ve kontrolü için seçilen “söndürme kontrol paneli” genelde mahal önünde yer almaktadır. Bu santralin göstergelerinin ve kontrolünün başkaca mahallerde de olması ihtiyaç ise bu durumda “uzak gösterge ve kontrol panelleri” projelendirilir.

Maxlogic Söndürme Santrali

Yüzey montaj üretim teknolojisi ile üretilen Maxlogic Yangın Söndürme Santrali; aylar süren Ar-Ge çalışmalarının ve yılların sektör tecrübesinin birleşmesiyle tasarlanmıştır. Bu söndürme bölge hattına bağlanan EN 54 sertifikalarına sahip duman, ısı, multisensör dedektörler en kısa sürede en doğru algılamayı gerçekleştirmektedir.

Söndürme santralleri 4 bölgeden oluşur. Bu bölgelerden hangisinin veya hangilerinin söndürmeyi başlatabilme özelliği olacağı ayarlanabilmektedir. Santral ön yüzünde bulunan LCD ekran ve LED göstergeler ile santral çalışma durumu detaylı bir şekilde izlenebilmektedir. Santralin güç kaynağı, otomatik akü şarj ve kontrol devresine sahiptir. Santral hafızasında 1000 adet olay kaydını tutabilmektedir. Olay kayıtları enerji kesilse dahi silinmemektedir. Olay kayıtları bilgisayara veya yazıcıya aktarılabilmektedir.

Santrale “Söndürmeyi El ile Serbest Bırakma Butonu” bağlanarak otomatik algılama beklenmeksizin söndürme manuel olarak da başlatılabilmekte veya santralin üzerinde bulunan söndürme butonu sayesinde harici bağlantıya gerek kalmadan bu özellik kolaylıkla kullanılabilmektedir.

Algılama bölgelerinden gelen yangın alarmlarının sistem tarafından algılanması 30sn’lik standart bir süre için geciktirilebileceği gibi, sistemdeki çıkışlara atanması gibi planlanan tüm gecikme süreleri de kolayca programlanabilmektedir.

Santral, birbirinden farklı ve kompleks projelerde, mahale ait özelliklerle donatılabilecek esnek programlama yapısına sahiptir. Santralin çıkışları istenildiğinde röle çıkışı olarak kuru kontak, istenildiğinde siren çıkışı olarak enerjili olarak kullanılabilmektedir. Projeye göre röle çıkışı adedi fazla ise çıkışlar röle çıkışı olarak siren çıkışı adedi fazla ise siren çıkış olarak kullanılabilmektedir. Akıllı adresli santrallerde görülen sebep sonuç senaryosu tanımlayabilme özelliği Maxlogic Söndürme Santrali’nin dikkat çekici özelliklerden yalnızca bir tanesidir. Söndürme projesinde karşılaşılabilecek tüm durumlar düşünülerek santrale özellik olarak tanımlanmıştır. Ön Faaliyete Geçme Durumu, Faaliyete Geçme Durumu, Söndürme Gecikmesi Durumu, Serbest Bırakma Durumu, Söndürme Sonrası Durumu, Beklenmeyen Serbest Bırakma Durumu gibi tüm söndürme durumları santral üzerinde tanımlıdır.

Maxlogic Söndürme Durum Gösterge Ünitesi

Maxlogic ML-3313 Durum Gösterge Üniteleri, ML-322 Yangın Söndürme Santralinin üzerinde bulunan gösterge ve kontrolleri, santralin bulunduğu bölgeden uzağa taşımaya imkan vermektedir.

Durum gösterge üniteleri 24V DC besleme gerilimi ile çalışmakta, yangın söndürme santrali ile network kartı üzerinden haberleşmektedir. Bir adet ML-322 Yangın Söndürme Santraline, 8 adete kadar Söndürme Durum Gösterge Ünitesi bağlanabilmektedir. Her bir söndürme durum gösterge ünitesine 1 ile 8 arasında bir adres değeri atanmaktadır.

Durum gösterge üniteleri, yangın söndürme santrali ile arasındaki haberleşme sürekliliğini kontrol etmekte, haberleşme hatası durumunda sesli ve görsel uyarı ile kullanıcıyı bilgilendirmektedir.

Durum gösterge ünitesinde 4 adet giriş bulunmaktadır. Bu girişler; “Bekletme”, “İptal Etme”, “Söndürme Durum Anahtarı” ve “Uzak Reset” girişleridir. Girişlerin açık devre ve kısa devre durumları gösterge ünitesi tarafından kontrol edilmektedir. Herhangi bir hata durumunda, hata bilgisi yangın söndürme santraline gönderilmektedir.

ML-2710.MR Söndürmeyi El ile Serbest Bırakma Butonu

EN 12094-3 Standardı’na göre tasarlanan yenilikçi test anahtarı, ileri teknoloji resetleme yapısı ve kullanışlı aksesuarlara sahiptir. Söndürmeyi El ile Serbest Bırakma Butonu tüm konvansiyonel yangın söndürme santralleri ile uyumlu çalışabilmektedir. IP22D koruma sınıfına tabii buton kurulum ve kullanım açısından kullanıcı dostudur.

ML-2710.ES Söndürmeyi Acil Durdurma Butonu

Söndürmeyi Acil Durdurma Butonu da yine EN 12094-3 Standardı’na uygun üretilmiştir. Tüm konvansiyonel söndürme santralleri ile sorunsuz çalışmaktadır. Söndürmeyi El ile Serbest Bırakma Butonu’nda olduğu gibi Söndürmeyi Acil Durdurma Butonu da IP22D koruma sınıfına tabidir. Acil durumda mahalde bulunan kişilerin söndürme işlemini durdurabilmesini sağlamaktadır.

MG-5400 Yangın Alarm Zil

MG-5400 yangın alarm zili, Mavigard ve Maxlogic markasını taşıyan akıllı adresli yangın alarm sistemlerinden konvansiyonel yangın alarm sistemlerine kadar birçok sistemde ortak kullanabilen bir üründür. Yangın alarm panellerinde uyarı sinyali oluştuğunda sesli çıkış vermektedir. İç ve dış mekân kullanıma uygundur. EN 54-3 standardına göre üretilmiştir.

Sorularınız ve merak ettiğiniz konularda bizlere ulaşabilirsiniz.

Bir sonraki yayında görüşmek üzere,

Mavili Elektronik A.Ş.